खाता खोल्नुहोस् (Create Account)


संस्था / फर्म / कम्पनीको परिचय (Organization / Firm / Company Identification)संचालक समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण (Details of Board of Directors)


#पद (Post)नाम (Name)ना.प्र.न. (Citizenship No.)
1
2
3
4
5

इच्छाएको व्यक्ति (Nominee)
Download Our Mobile App