MANAGEMENT TEAMS

Bhawani Shankar Chapagain

Bhawani Shankar Chapagain

Chief Executive Officer


Prabhakar Devkota

Prabhakar Kr. Devkota

Deputy Chief Executive Officer

Sudesh Aryal

Sudesh Aryal

Head-Finance


Rakesh Kumar Sah

Rakesh Kumar Sah

Head-Human Resources


Radha Krishna Gautam

Radha Krishna Gautam

Head-Credit


Mahtab Alam

Mahtab Alam

Head-Information Technology


Khusbhu Rathi

Head – ECC, IPS & C-ASBA


Manila Dahal

Head-Card & Remittance


Prabesh Aryal

Information Officer and Branch Coordinator

9802735890

Email: prabesh.aryal@srijanafinance.comDownload Our Mobile App