MANAGEMENT TEAMS

Bhawani Shankar Chapagain

Bhawani Shankar Chapagain

Chief Executive Officer


Prabhakar Devkota

Prabhakar Kr. Devkota

Deputy Chief Executive Officer

Sudesh Aryal

Sudesh Aryal

Head-FinanceRakesh Kumar Sah

Rakesh Kumar Sah

Head-Human Resources


Radha Krishna Gautam

Radha Krishna Gautam

Head-Credit


Mahtab Alam

Mahtab Alam

Head-Information Technology


Manila Dahal

Head-Card & RemittanceDownload Our Mobile App